פתיחת התפריט הראשי

"בעקבה" - במרמה לשון (בראשית כז לו) ויעקבני