קטע:רש"י על מלכים ב י יב

"בית עקד הרועים" - (תרגום) בית כנישת רעיא

"עקד" - לשון קשר מקום אסיפת רועים