קטע:רש"י על מלכים ב יט לה

"ויהי בלילה ההוא" - כששב סנחריב מעל כוש ובא עד נוב שהיתה סמוכה לירושלים

"מאה ושמונים וחמשה אלף" - כולם ראשי גייסות