פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יט לא

"קנאת ה' צבאות" - שיקנא לכבודו ולשמו ולא שיש זכות בידכם כי הרבה הרשיע אחז אביך