פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יח לז

"קרועי בגדים" - על ששמעו גידופי השם