קטע:רש"י על מלכים ב יז לה

"ויכרת ה' אתם ברית" - כשנתן להם תורה בהר סיני