פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יז לא

"נבחז" - דמות כלב

"תרתק" - דמות חמור

"לאדרמלך" - דמות פרד

"וענמלך" - דמות סוס (שם)