פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יז טז

"שני עגלים" - בבית אל ובדן

"את הבעל" - עבודה זרה ששמה בעל