קטע:רש"י על מלכים ב יז ט

"ויחפאו" - בדאו פתרונו לפי ענינו

"ממגדל נוצרים" - שאינו עשוי אלא להעמיד צופה לנצור בכל בית גבוה העמידו עבודת גילולים

"עד עיר מבצר" - כמו מקטן ועד גדול