פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יד יט

"ויקשרו עליו וגו'" - מששמעו מה שאמר הנביא כי יעץ ה' להשחיתך

"וינס לכישה" - שם היה כל חמש עשרה שנה