קטע:רש"י על מלכים ב יד יז

"ויהי אמציהו וגו'" - כל חמש עשרה שנה מלך עוזיהו בנו בחייו שכן כתוב בדברי הימים (שם פסוק כז) ומעת אשר סר אמציהו מאחר ה'