פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יד ט

"החוח אשר בלבנון" - שכם בן חמור

"שלח אל הארז" - יעקב

"ותעבור חית השדה" - בני יעקב באו על החללים אף כאן אתה בא להתמשל אלי ומשל בזיון הוא שדימהו לחוח ואת עצמו לארז

"ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמוס וגו'" - לפי שנתגאית אף אתה ירמסוך גדודי חיילותי