פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יג יט

"ויאמר להכות חמש או שש פעמים" - היה לך

"אז" - אם כך עשית הכית את ארם חמש או שש פעמים שהרי לסימן תשועה הרכבתי ידיך על הקשת