קטע:רש"י על מלכים ב יב כא

"בית מלא" - באותו מקום

"מלא" - שם מקום

"סלא" - שם מקום