פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יב יא

"ויהי" - מיום אל יום (תמיד) כראותם כי רב הכסף בארון ויעל סופר המלך וגו'