קטע:רש"י על מלכים ב יב ה

"כסף עובר איש כסף נפשות ערכו" - שני כספים יש כאן כסף עובר הוא כסף השקלים שבכל שנה הנאמר בו (שמות ל יג) כל העובר על הפקודים ואיש שיתנדב ערכת נפשו האומר ערכי עלי

"כל כסף אשר יעלה וגו'" - כגון האומר הרי עלי מנה לבדק הבית