פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יא יט

"ויבאו דרך שער הרצים" - אל בית המלך