קטע:רש"י על מלכים ב טו י

"ויכהו קבל עם" - (תרגום) ומחהי קדם עמא לעיני העם