קטע:רש"י על מלכים ב טו טז

"כי לא פתח" - שר העיר לא פתח לו את העיר לקבלו למלך עליהם

"ההרותיה" - את הנשים ההרות שבה בקע