פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ח טו

"המכבר" - תרגום יונתן גונבא וכן (שופטים ד יח) ותכסהו בשמיכה תרגום בגונבא והוא בגד

"ויפרוש על פניו" - להצטנן