קטע:רש"י על מלכים ב ח ג

"אל ביתה ואל שדה" - שהחזיקו בה גזלנים