קטע:רש"י על מלכים ב ז יז

"אשר נשען על ידו" - אתמול כשבא לבית אלישע