קטע:רש"י על מלכים ב ז ט

"ומצאנו עון" - מתחייבין אנו למלכות