קטע:רש"י על מלכים ב ו כג

"ויכרה" - לשון תיקון סעודה