פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ו טז

"אשר אתנו" - בעזרתנו