קטע:רש"י על מלכים ב ו ה

"ואת הברזל" - הנסורת

"והוא שאול" - שאלתיו ואין לי ממה לשלם