פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ה כו

"העת לקחת את הכסף" - להתעשר ולקחת ממנו בגדים וזיתים וגו'