פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ה כג

"הואל" - השבע ששלחך

"בשני חרטים" - מיני בגדים וסודרין כמו (שם ג כב) המטפחות והחריטים כך חברו מנחם אבל יונתן תרגם זה פלדסין ואת שבספר ישעיהו תרגם מחכיא והפותרין אומרין בשני חריטים בשני כיסין ארוכים (פירדיי"ש בלע"ז)

"אל שני נעריו" - של נעמן

"וישאו לפניו" - לפני גחזי