פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ה יז

"ולא" - לשון בקשה לשון הלואי

"יותן נא" - מאדמה זו מארץ ישראל שהיא קדושה משא שני פרדים ואשאנה לעירי ואעשה אותה מזבח