פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ה ה

"ויקח בידו" - מנחה לנביא

"וששת אלפים זהב" - זהובים