קטע:רש"י על מלכים ב ד מב

"מבעל שלישה" - שם מדינה ויונתן תרגם מארעא דרומא בעל לשון מישור והרבה במקרא

"לחם בכורים" - בפסח שהתבואה מבכרת

"בצקלונו" - (תרגום) בלבושיה

"לעם" - לתלמידים שהיה זן