פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ד לה

"ויזורר" - נתעטש