קטע:רש"י על מלכים ב ד כח

"הלא אמרתי" - לך אל תכזב בשפחתך

"לא תשלה" - לא תשגה אותי על דבר טעות