פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ד יד

"ויאמר אלישע" - לגחזי

"ומה לעשות לה" - נגד הטובה הזאת