קטע:רש"י על מלכים ב ד ט

"הנה נא ידעתי" - שלא ראתה זבוב על שלחנו וקרי על סדינו (ברכות י ב)