פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב ד ו

"ויעמוד השמן" - מלבא עוד ומדרש אגדה (בבראשית רבה לה ג) הוקיר שער השמן