קטע:רש"י על מלכים ב ג כא

"על הגבול" - על הספר שקורין מרק"א