קטע:רש"י על מלכים ב ג טו

"קחו לי מנגן" - מפני הכעס נסתלקה שכינה ממנו