קטע:רש"י על מלכים ב ב כד

"ויראם" - ראה שאין בהם ולא בזרעם לחלוחית של טובה (שם)