קטע:רש"י על מלכים ב ב כא

"אל מוצא המים" - שהיו נובעים משם

"וישלך שם מלח" - והלא מלח דבר המקלקל את המים הוא אלא נס בתוך נס