קטע:רש"י על מלכים ב ב יז

"עד בוש" - נתבייש מהם שלא יאמרו אינו רוצה להקביל פני רבו לפי שנטל גדולתו אינו רוצה שישוב כל זה ראיתי בתוספתא דסוטה (שם)