קטע:רש"י על מלכים ב ב ח

"ויגלום" - כרכה כדי שתהא נוחה להכות בה

"ויגלום" - ולא כריכה ממש אלא קולט ספרים אחרים לוקט שקורין פייגד"ו בלע"ז