קטע:רש"י על מלכים ב ב ב

"שב נא פה" - חפץ היה לדחותו מחמת ענוה שלא יראה בהלקחו

"את אדוניך" - ולא אדונינו מלמד שהיו שקולים כאליהו (שם שם ה)