קטע:רש"י על מלכים א כ מג

"סר וזעף" - (תרגום) נסיס ודוי רוחו סרה ממנו