קטע:רש"י על מלכים א כ לה

"הכני נא" - סימן זה רע על אחאב שאמר לו הנביא על פי הגבורה להכות את בן הדד ולא הכהו ואף זה שאמר לו הנביא בדבר ה' הכיני ולא הכהו כשם שנפרע מזה יפרע מאחאב

"בדבר ה'" - הקב"ה אמר שתכה אותי