קטע:רש"י על מלכים א כ כד

"ושים פחות תחתיהם" - מתוך שלא יהו ממשפחה רמה יתנו לב להתחזק כדי למצוא חן