קטע:רש"י על מלכים א כ יד

"בנערי שרי המדינות" - הם בני התערובות שהיו כל השרים של שאר האומות נותנים בניהם תחת ידו ערבים שלא ימרדו בו

"מי יאסור המלחמה" - יערוך לצוות אותה

"אתה" - צא אתה תחלה וכה תמיתנו (ועתה תריעו ספרים אחרים אינו)