קטע:רש"י על מלכים א כ יב

"שימו" - כלי המצור על העיר