קטע:רש"י על מלכים א כב מח

"ומלך אין באדום" - בימי דוד הנציב הוא המלך וכאן נכתב לפי שבימי יהורם בנו שקלקל בימיו פשע אדום וימליכו להם מלך אבל בימי יהושפט עדיין היו כפופין לו