קטע:רש"י על מלכים א כב ל

"ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובא במלחמה" - להתחפש ולבא אני אתחפש אשנה בגדי מלכותי שלא יכירוני שאם יכירוני יסורו אלי להלחם

"ואתה לבש בגדיך" - שעליך שלא מלך ישראל אתה אלא מלך יהודה ועמך אין להם תגר